Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Агаарын сорьцон дахь Хүхрийн давхар исэл (SO2 ) Азотын давхар исэл( NO2)-ын хэмжээг тодорхойлсон дүн 2014 оны 12- р сарын 1-р 10 хоног

 

Өдөр

Цаг

SO2

NO2

1

8

0.038

0.038

 

14

0.005

0.019

 

20

0.042

0.046

2

8

0.028

0.031

 

14

0.003

0.016

 

20

0.006

0.052

3

8

0.008

0.040

 

14

0.007

0.009

 

20

0.071

0.076

4

8

0.012

0.013

 

14

0.004

0.009

 

20

0.097

0.078

5

8

0.037

0.032

 

14

0.01

0.009

 

20

0.012

0.014

8

8

0.002

0.007

 

14

0.003

0.007

 

20

0.006

0.019

9

8

0.004

0.015

 

14

0.007

0.01

 

20

0.056

0.064

10

8

0.036

0.041

 

14

0.008

0.007

 

20

0.016

0.025

 

 

0.022

0.028

УЦУОША-аас мэдээлэв

Мэдээ оруулсан : 2014-12-11 14:44:01
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.