Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Агаарын бохирдлын 10-р сарын 3-р 10 хоногийн мэдээ

Агаарын сорьцон дахь Хүхрийн давхар исэл (SO2 ) Азотын давхар исэл( NO2)-ын хэмжээг тодорхойлсон дүн 2014 оны 10-р сарын 3-р 10 хоногийн мэдээнээс харахад агаарт байгаа хүхрийн болон азотын давхар ислийн хэмжээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага дүнтэй байна. Үүнд:

  SO2 NO2
Хүрэлцэх хэмжээ 0.450 0.085
3-р арав 0.008

0.016

Хүснэгт.1. Хүхрийн давхар исэл (SO2 ) Азотын давхар исэл( NO2)-ын 3-р арав хоногийн дундаж

Өдөр Цаг SO2 NO2
21 8 0.004 0.014
  14 0.001 0.010
  20 0.003 0.020
22 8 0.004 0.016
  14 0.001 0.008
  20 0.004 0.020
23 8 0.006 0.022
  14 0.002 0.010
  20 0.008 0.042
24 8 0.005 0.016
  14 0.002 0.008
  20 0.006 0.032
27 8 0.040 0.022
  14 0.001 0.006
  20 0.004 0.012
28 8 0.004 0.012
  14 0.002 0.010
  20 0.006 0.025
29 8 0.007 0.036
  14 0.012 0.008
  20 0.014 0.016
30 8 0.029 0.015
  14 0.006 0.006
  20 0.009 0.010
31 8 0.008 0.013
  14 0.005 0.010
  20 0.01 0.021
    0.008 0.016

Хүснэгт.2. Хүхрийн давхар исэл (SO2 ) Азотын давхар исэл( NO2)-ын 3-р арав хоногийн өдөр өдрийн дундаж

УЦУОША-аас мэдээлэв.

Мэдээ оруулсан : 2014-11-03 14:19:13
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.