Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Амьтан
2016-04-29 Говь-Алтай аймгийн Тонхил, Жаргалан, Цогт сумдад 2015 онд хийгдсэн агнуур зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд агнуурын бүс нутгуудыг тогтоож агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг батлуулан ажиллаж байна. Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуралдаанаар шинэчлэн батлагдсан “Амьтны тухай хууль”-д хэд хэдэн шинэ үзэл баримтлалыг тусгасан. Тухайлбал, Амьтны тухай хуулийн 4.1.11 дэхь заалтад тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх агнуурын бүс нутагт ан амьтныг хамгаалах, тогтвортой ашиглах, өсгөн үржүүлэхэд чиглэгдсэн ... Дэлгэрэнгүй
2014-11-03 Говь-Алтай аймгийн амьтны аймаг Монгол улсын нутаг дэвсгэр тархан байршсан 29 зүйлийн амьтнаас манай аймагт Тахь, Хулан, Хавтгай, Аргаль, Янгир, Бөхөн, Хар сүүлтий, Буга зэрэг 8 зүйлийн гөрөөс, Мазаалай, Ирвэс, Булга, Суусар, Халиу зэрэг 5 зүйлийн араатан, Хун, Гургуул, Хотон, Хойлог, Ёл, Тас, Сар, Ууль, Бигбаатар, Шар шувуу, Тоншуул зэрэг зүйлийн жигүүртэн байдаг юм. ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.